Úgy tanítottak, hogy minden
veszély ellen van fegyver.
S a leghatalmasabb a jog
és a lelkiismeret. - Márai Sándor
 
Büntetőügyek

Bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak és bűncselekmények sértettjeinek teljes körű jogi képviselete, a büntetőeljárás valamennyi szakaszában, jogi tanácsadás.

- További részletek
Polgári jogi ügyek

Polgári jogviták peres és peren kívüli kezelése, adásvételi, ajándékozási szerződések és más okiratok szerkesztése, cégalapítás, jogi tanácsadás.

- További részletek
Emberi jogi, alapjogi ügyek

Az Alaptörvény, vagy a Római Egyezmény megsértését felvető esetekben, amennyiben más jogorvoslati lehetőség nem áll rendelkezésre, jogi képviselet ellátása az Alkotmánybíróság előtt alkotmányjogi panaszeljárásban, valamint az Emberi Jogok Európai Bírósága előtt.

- További részletek
 
Klasszikus értékek – modern megoldások

Ügyvédi praxisom legfontosabb pillérei a megbízóim érdekeinek megalkuvást nem tűrő védelme, a magas színvonalú szakmai munka és az ügyvédi megbízáshoz nélkülözhetetlen, kölcsönös bizalom. A praxisra nem tekintélyelvű tisztségként tekintek, hanem felelős, szolgáltató hivatásként.

Ismerje meg az ügyvédjét
Felhívjuk figyelmét, hogy telefonon nincs lehetőség jogi tanácsadásra.

A jogi tanács komoly felelősséget jelent, annak súlya van: egy ügyvédi tanács alapvetően befolyásolhatja ugyanis az ügyfelek jövőjét, vagyoni helyzetét, akár személyi szabadságát is. Ezért jogi tanácsadásra - az Önök érdekében - kizárólag személyesen, előzetes bejelentkezést követően van lehetőség az irodánkban, amely során részletesen áttekintjük az ügy összes körülményét, áttanulmányozzuk a kapcsolódó iratokat is, amelyek nélkülözhetetlenek az Önök megalapozott, korrekt jogi tájékoztatásához.

ÉJJEL-NAPPALI RENDELKEZÉSRE ÁLLÁS BÜNTETŐÜGYEKBEN

A nap 24 órájában, hétvégén is ünnepnapokon is állunk rendelkezésére, amennyiben azonnali védőügyvédi közreműködést igénylő esemény történik (pl. súlyos közlekedési baleset bekövetkezte, bűncselekmény elkövetésekor tetten érés, elfogás, őrizetbe vétel, házkutatás, stb.). Ilyenkor – az eljárás későbbi kimenetele szempontjából – rendkívül hasznos lehet a védőügyvéd helyszíni jelenléte, ezért ilyen igény felmerülésekor azonnal intézkedni kell.

öNNEK JOGA VAN A VÉDŐJÉHEZ, ÉLJEN VELE

A büntetőeljárási jogszabályok az eljárásban érintett személyek számára széles körben, bűncselekménnyel gyanúsítható személyek esetében, „a hatósággal való találkozásuk első pillanatától”, korlátlanul teszik lehetővé védőügyvéd igénybevételét. Minél előbb élnek az ügyfelek ezzel a jogukkal, a védelmük annál hatékonyabban biztosítható.

 
Ahol társadalom van, ott törvény kell,
és ahol törvény van, ott feltámad az igazság...
És ahol az igazság van, ott megszületik
az igazságtalanság is. Rejtő Jenő
 
1024 Budapest, Káplár utca 7. fsz. 2.