Az Ön ügyvédje

ARS POETICA

A Dr. Lakatos Viktor Ügyvédi Irodát 2011-ben alapítottam, miután a bírói pálya helyett az ügyvédi hivatást választottam. Egyetemi hallgatóként mindig is a szakmai függetlenség, kizárólag a jogszabályoknak és a lelkiismeretemnek alárendelt döntések meghozatala vonzott, amelyet ekkor a bírói tisztségben láttam. A sors iróniája, hogy ezeket az értékeket végül az ügyvédi hivatásban találtam meg.

Ügyvédként a jogszabályok pontos és naprakész ismerete nem erény, hanem a napi munka nélkülözhetetlen feltétele. Amit erénynek és értéknek tartok, az az ügyfelek érdekei iránti feltétlen elkötelezettség, a konfliktusok keresése helyett azok elsimítására való törekvés. Az ügyvédi hivatás ma már nem az mint régen: a XXI. század emberének jogi problémái XXI. századi megoldásokat és XXI. századi ügyfél-ügyvéd kapcsolatot igényelnek.

 
 

Az alapító

Jogász diplomámat 2007-ben szereztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán “summa cum laude” minősítéssel. Ezt követően ügyvédjelöltként, majd a Fővárosi Bíróságon dolgoztam bírósági fogalmazóként, főként “civil” és katonai büntetőügyekben. Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szereztem PhD abszolutóriumomat, kutatási területem a kábítószeres bűncselekmények.

Gazdasági büntetőjogi szakjogász (LL.M.) képesítésemet a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szereztem 2016-ban, amely során különösen a költségvetési csalás és a pénzmosás bűncselekményével foglalkoztam.

Phd hallgatóként az ELTE Jogi Karán büntetőjogot, a Budapesti Gazdasági Egyetemen pedig tanársegédként gazdasági jogot oktattam. Több, elsősorban büntetőjogi témájú publikáció szerzője vagyok.

 

1024 Budapest, Káplár utca 7. fsz. 2.